तपाईंलाई थाहै नदिई

सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हुनसक्छ !

जापानमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने व्यवस्था तपाईंको देशमा भन्दा फरक छ |

MOVIE

थाहा नभएको कुरा भएमा वा समस्या परेमा

वकिल  अथवा नजिकको परामर्श केन्द्रमा सल्लाह गर्नुहोस् |

●Association for Toyonaka Multicultural Symbiosis

Every Friday 11:00~16:00 (except National Holiday)  Nepali translation available

1-1-1-601, Toyonaka International Center, Tamai cho, Toyonaka-city, Osaka, 560-0026

Phone:06-6843-4343

E-mail:atoms@a.zaq.jp

●NGO Network for Foreigners' Assistance KOBE

Friday 13:00~20:00

1-28-7 Nakayamate-dori Chuo ku, Kobe shi, Hyogo ken

078-232-1290

gqnet@poppy.ocn.ne.jp

●Minoh Association For Global Awareness

Every Tuesday 11:00-14:30

5-2-36, Onohara Nishi, Minoh Minoh Multicultural Center

Phone: 072-727-6912

Email: info@mafga.or.jp

●Tokyo Public Law Office

Monday to Friday 9:30 - 17:15

Ichigo Higashi Ikebukuro Bldg 2F, 1-34-5 Higashi-Ikebukuro,Toshimaku, Tokyo

03-5979-2880

fiss@t-pblo.jp

●Kyoto YWCA  APT

Monday13:00-16:00/Thursday15:00-18:00

Kyoto city,Sakyo-ku, Konoue-cho44

Kyoto YWCA

075-451-6522

apt@kyoto.ywca.or.jp

WHAT'S NEW

“बिदेशी नागरिकहरुका लागी सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धि 

फोन मार्फत निशुल्क परामर्श सेवा”

परमर्शका बिषय : आफ्नो जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध वा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धि वकिल र परामर्शदाता द्वारा बिभिन्न जानकारिहरु प्रदान गरिनुका साथै परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गरिन्छ। नेपाली भाषाको अनुवाद पनि उपलब्ध गरिन्छ। परामर्श गोप्य रुपमा राखिने छ। 

मिति तथा समय : २०२१ / २ / १३ (शनिबार)

१०:३० ~ १६:३०

परमर्काशका लागि फोन नम्बर: 06-6364-9950 (यो समय मात्र)

आयोजक: RIKON ALERT / ओसाका बार संघ

THE HARD TRUTH

जापानमा एक्लै नगरपालिका अथवा वार्ड कार्यालयमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सूचना दिएपनि, सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ |

सम्बन्ध विच्छेदको सूचनाबाट बालबालिकाको कस्टडी निर्णय गर्न सकिन्छ |

बालबालिकाको कस्टडी आमा वा बाबु एकजना मात्रै हुन पाउँछ |

अर्को पक्षले कस्टडी लिएर बालबालिकासंग बसोबास गरिरहेको अवस्थामा बच्चाको कस्टडी तपाईंले लिन मुश्किल पर्न सक्छ |

सम्बन्ध विच्छेद सूचनामा जाली हस्ताक्षर गरिएको भएपनि नगरपालिका अथवा वार्ड कार्यालयले बुझिलिन्छ |

थाहै नपाइकन सम्बन्ध विच्छेद नगरियोस् भन्ने उदेश्यले, वडा कार्यालयमा [ सम्बन्ध विच्छेद अस्वीकृतिको निवेदन पत्र ] बुझाउनुहोस् |

RIKON

ALERT