คุณอาจถูกหย่าโดยไม่รู้ตัว !

​~ระบบขั้นตอนในการหย่าของญี่ปุ่นแตกต่างกับระบบในประเทศของท่าน
MOVIE
WHAT’S NEW

“สายด่วนปรึกษาปัญหาการหย่าร้างสำหรับชาวต่างชาติ”

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10.30-16:30.

โทร 06-6364-9950 (ใช้ได้เพียงวันเดียวเท่านั้น)

สายด่วนสำหรับปรึกษาปัญหาด้านการหย่าร้าง หรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะมาให้คำปรึกษาพร้อมกับล่ามเป็นภาษาของท่าน ขอเชิญมาปรึกษาเรา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดำเนินการโดย : เตือนภัยการหย่า RIKON ALERT (กลุ่มศึกษาปัญหาการหย่าร้าง)/สมาคมทนายความโอซาก้า

THE HARD TRUTH

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา

ขอให้มาปรึกษาทนายหรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาที่ท่านอยู่ใกล้

●มูลนิธิสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ  
บริการให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ    
ทุกวันศุกร์ 11:00~16:00 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดปีใหม่)    
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ 1-1-1-601 (ตึกเอโทเระโทโยนาคะ ชั้น 6 )ทามาอิโจ โทโยนาคะชิ จังหวัดโอซากา    
หมายเลขโทรศัพท์ : 06-6843-4343

●รินค(กลุ่มผู้ช่วยเหลือรักษาสิทธิมนุษยชนของชาวต่างชาติและครอบครัวในภาคพื้นคันไซ)    
ทุกวันศุกร์
ตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็น        
06-6910-7103

●京都YWCA  APT    
月13時-16時/木15時-18時    
京都市左京区近衛町44京都YWCA    
075-451-6522
apt@kyoto.ywca.or.jp

 

ที่ญี่ปุ่น แม้อีกฝ่ายจะเป็นคนเดียวที่นำใบทะเบียนหย่าไปยื่นเรื่อง ณ ที่ทำการเขต ก็สามารถทำเรื่องหย่าได้

ในใบทะเบียนหย่าสามารถกำหนดชินเคนฉ่ะ(ผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร)ได้

ชินเคนฉ่ะ(ผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร)จะเป็นบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

หากอีกฝ่ายได้เป็นชินเคนฉ่ะ(ผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร)และได้อาศัยอยู่กับบุตรแล้ว จะเป็นเรื่องยากที่จะทำเรื่องขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรมาเป็นคุณ

แม้ลายเซ็นในใบทะเบียนหย่าเป็นของปลอม แต่ที่ทำการเขตก็จะรับเรื่องคำร้อง

เพื่อไม่ให้ถูกหย่าโดยไม่รู้ตัว ให้ยื่นคำร้อง “ริคอนฟุจุริโมชิเดะโชะ(เอกสารขอให้ไม่รับการดำเนินเรื่องหย่า)” ไว้ ณ ที่ทำการเขต

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา

ขอให้มาปรึกษาทนายหรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาที่ท่านอยู่ใกล้

RIKON

ALERT