top of page

คุณอาจถูกหย่าโดยไม่รู้ตัว !

​~ระบบขั้นตอนในการหย่าของญี่ปุ่นแตกต่างกับระบบในประเทศของท่าน
MOVIE
WHAT’S NEW

Hot line 1 วัน

ปรึกษาปัญหาหย่าร้างสำหรับชาวต่างชาติ

ท่านสามารถขอเข้ารับบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหย่าร้างกับทนายความได้ และยังสามารถปรึกษาปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องกฎหมาย อาทิเช่น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยา หรือเรื่องอื่น ๆ ได้โดยจะมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติ ไม่มีค่าใช้จ่ายและทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

วันเสาร์ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2024 เวลา 10:30-16:30

<รับคำปรึกษาทางโทรศัพท์>

 06-6364-8825.

(เบอร์โทรศัพท์นี้สามารถใช้งานได้ในวันดังกล่าวเท่านั้นและ

ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)

<บริการรับคำปรึกษาโดยตรงหรือผ่านZOOM>

※กรุณาจองล่วงหน้า (จองล่วงหน้าได้ถึงวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.)

※เวลาให้คำปรึกษา คนละ50 นาที

ติดต่อจองล่วงหน้าผ่าน TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp (ศูนย์นานาชาติโทโยนาคะ)

<รับคำปรึกษาออนไลน์>

 

Facebook

@ATOMS.ToyonakaInternationalCenter

ดำเนินงานโดย: สมาคมทนายความโอซาก้า โดยได้รับความร่วมมือจาก:rikon alert(สมาคมวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างโดยความยินยอม) 

ติดต่อสอบถาม: สำนักงานตัวแทน rikon alert  (ศูนย์นานาชาติโทโยนาคะ)※หยุดทุกวันพุธ

TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp

THE HARD TRUTH

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา

ขอให้มาปรึกษาทนายหรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาที่ท่านอยู่ใกล้

●มูลนิธิสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ  
บริการให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ    
ทุกวันศุกร์ 11:00~16:00 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดปีใหม่)    
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโทโยนาคะ 1-1-1-601 (ตึกเอโทเระโทโยนาคะ ชั้น 6 )ทามาอิโจ โทโยนาคะชิ จังหวัดโอซากา    
หมายเลขโทรศัพท์ : 06-6843-4343

●รินค(กลุ่มผู้ช่วยเหลือรักษาสิทธิมนุษยชนของชาวต่างชาติและครอบครัวในภาคพื้นคันไซ)    
ทุกวันศุกร์
ตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็น        
06-6910-7103

●京都YWCA  APT    
月13時-16時/木15時-18時    
京都市左京区近衛町44京都YWCA    
075-451-6522
apt@kyoto.ywca.or.jp

 

ที่ญี่ปุ่น แม้อีกฝ่ายจะเป็นคนเดียวที่นำใบทะเบียนหย่าไปยื่นเรื่อง ณ ที่ทำการเขต ก็สามารถทำเรื่องหย่าได้

ในใบทะเบียนหย่าสามารถกำหนดชินเคนฉ่ะ(ผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร)ได้

ชินเคนฉ่ะ(ผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร)จะเป็นบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

หากอีกฝ่ายได้เป็นชินเคนฉ่ะ(ผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร)และได้อาศัยอยู่กับบุตรแล้ว จะเป็นเรื่องยากที่จะทำเรื่องขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรมาเป็นคุณ

แม้ลายเซ็นในใบทะเบียนหย่าเป็นของปลอม แต่ที่ทำการเขตก็จะรับเรื่องคำร้อง

เพื่อไม่ให้ถูกหย่าโดยไม่รู้ตัว ให้ยื่นคำร้อง “ริคอนฟุจุริโมชิเดะโชะ(เอกสารขอให้ไม่รับการดำเนินเรื่องหย่า)” ไว้ ณ ที่ทำการเขต

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา

ขอให้มาปรึกษาทนายหรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาที่ท่านอยู่ใกล้

RIKON

ALERT

bottom of page